או-הד סטארט

הזדמנות לתמוך בעשייה האמנותית… 

כמו החמצן למערכת הנשימה, כך התקציב הוא נשמת אפו של כל פרויקט,

בוודאי בהוצאה לפועל של יצירה אמנותית ללא תמיכה ממסדית.

לקראת הוצאת האלבום השני, ״אלבום משפחתי״:

על מנת לממן את כל הכרוך בהוצאתו לאור של האלבום, יחסי הציבור 
וסיבוב ההופעות שמתוכנן בעקבותיו, אני זקוק לעזרכתם.

 באפשרותכם לתמוך באחת הדרכים הבאות:  

לרכישה

1. רכישת האלבום- בסכום של 30 ש״ח.

לתמיכה

2. ספונסר- תמיכה בכל סכום שתבחר/י מהווה תרומה להוצאתו לאור של האלבום ותאפשר להוציא מן הכח אל הפועל את שלל הרעיונות האמנותיים.